SKU: OE-WR-0006

VÀNG TRẮNG 14K, VÀNG HỒNG 18K

KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN, NƯỚC D E F, VVS.

ORDER