1

  • HỢP MỆNH HỎA
  • VÀNG 18K 610
  • Đá chủ: Ruby tự nhiên
  • Phong cách: Tối giản, phù hợp với tất cả các bộ cánh.
  • Đo ni tay theo yêu cầu.
  • Giá: Inbox